اطلاعات مکانی پایه کشوری ذخیره‌سازی می‌شود

رسانه کلیک - امکان ذخیره سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشوری با امضا تفاهم نامه میان سازمان‌های فناوری اطلاعات و نقشه برداری فراهم شد.

اطلاعات مکانی پایه کشوری ذخیره‌سازی می‌شود

این تفاهم‌نامه به‌منظور همکاری مشترک در ذخیره‌سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور منعقد و مبادله شد.

ذخیره‌سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور، ارائه الکترونیکی اطلاعات مکانی پایه کشوری مبتنی بر ضوابط پنجره واحد ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز کاربردی از جمله مفاد این همکاری مشترک است.

ارائه خدمات موردنیاز جهت بهره‌برداری در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تأمین فضای ذخیره‌سازی و پشتیبانی از آن و همچنین ارائه خدمات سازمان نقشه برداری کشور در بستر GSB و PGSB از اقدامات و تعهدات طرفین در این تفاهم‌نامه عنوان شده است.

ارسال نظر