کنگره آمریکا قانون جنجالی جاسوسی سایبری از کابران غیرآمریکایی را تمدید کرد

رسانه کلیک - کنگره آمریکا قانون جنجالی «فیسا» برای جاسوسی سایبری از کاربران غیرآمریکایی اینترنت را تمدید کرد. همچنین تغییراتی را نیز برای تسهیل این کار در این قانون اعمال کرده است.

کنگره آمریکا قانون جنجالی جاسوسی سایبری از کابران غیرآمریکایی را تمدید کرد

با تمدید قانون فیسا در کنگره اف بی آی و سایر سازمان‌های پلیسی و اطلاعاتی آمریکا کماکان می‌توانند از سه ابزار جاسوسی سایبری پیشرفته خود برای جمع آوری اطلاعات فله‌ای از کاربران اینترنت استفاده کنند و در این زمینه محدودیت خاصی نخواهند داشت.

ارسال نظر