کرونا شرکت LG را تعطیل کرد

وی در ادامه سخنان خود افزود: این اقدام بدون شک به منظور افزایش ایمنی ، سلامت و بهداشت کارکنان شرکت و شهروندان این شهر صورت گرفته است.

کرونا شرکت LG را تعطیل کرد
ارسال نظر