الگوریتمی که بهترین تصاویر سفرهایتان را می یابد

پژوهشگران دانشگاه جورجیا راهی فوق العاده برای ویرایش ویدئو ها پیدا کرده اند تا به صورت خودکار مهم ترین صحنه های زیبا از فیلم ها استخراج شود.

الگوریتمی که بهترین تصاویر سفرهایتان را می یابد

به گزارش کلیک، روش جدید الگوریتمی است که توسط دانشجویان این دانشگاه، دنیل کاسترو و وینای بتاداپورا زیر نظر پروفسور عرفان عیسی شکل گرفته و ویدئو را برای پیدا کردن تصویر هایی با ویژگی های ایده آل هنری جستجو می کند. این نرم افزار ابتدا منطقه جغرافیایی و سپس ترکیب، تقارن و نوسانات رنگی در تصویر را در نظر قرار می دهد تا مشخص کند چه چیزی مهم یا زیبا است و به درد عکس می خورد. قسمت هایی از ویدئو که بیشترین امتیاز را کسب کنند به فیلمی از نکات برجسته ویدئوی اصلی اضافه می شوند.

فکر ساخت این روش بعد از سفر دوهفته ای بتاداپورا از ساحل شرقی تا ساحل غربی آمریکا به ذهن آن ها خطور کرد. بتاداپورا بیش از بیست و شش ساعت فیلم داشت و نمی دانست که با آن ها چه کار کند. او می گوید: این اطلاعات به درد نخور بودند زیرا حجم بالایی داشتند. ایده استخراج خودکار آلبوم عکس از فیلم های سفر به نظر جالب می آمد.

این الگوریتم بیست و شش ساعت ویدئو را به سی و هشت ثانیه نکات برجسته آن تبدیل کرد. از آنجایی که مکان جغرافیایی ویدئو ها نیز از طریق جی‌پی‌اس با آن ها ذخیره شده بود الگوریتم قادر بود فیلم ها را از این طریق فیلتر کند تا تبدیل به شانزده ساعت شوند. تشخیص مرز شات فیلم ها را به حدود ده ساعت کاهش داد و سپس با پردازش کیفیت هنری بهترین محتوا آماده سازی شد. زمان پردازش در این کار مهم و به تعداد کامپیوتر هایی که استفاده می شوند مرتبط است.

algorithmall

الگوریتم می تواند با نظر کاربر وفق پیدا کند. بتاداپورا می گوید: ما می توانیم اهمیت هر چیزی در الگوریتم را بر اساس نظر زیبایی شناسانه هر کاربر تغییر دهیم. با استفاده از تشخیص چهره، در آینده می توان سیستم را طوری تغییر داد تا صحنه هایی که استخراج می شود شامل کسانی باشند که کاربر به آن ها اهمیت بیشتری می دهد.

کاسترو و بتاداپورا یافته های خود را در کنفراس زمستان IEEE درباره کاربرد های بینایی ماشین ارائه دادند. این دو به کار با یکدیگر ادامه می دهند تا الگوریتم را با شرکت کنندگان بیشتری آزمایش کنند تا روش آن عمومی تر و با استفاده از تشخیص چهره و تکنیک های دیگر لحظه های خاص راحت تر پیدا شود. کاربرد های آینده این روش بسیار فراتر از کار اولیه آن ها در جورجیا تک خواهد بود. کاسترو می گوید: این تحقیق شرایط مختلفی را کنار هم می آورد تا به صورت کارا مقادیر زیادی اطلاعات را پردازش کند. ما در حال بهینه سازی فرآیند پردازش این داده ها از راهی موثر هستیم زیرا در غیر این صورت کار غیر ممکن خواهد بود.

منبع : phys

ارسال نظر