سخنگوی دولت: نگرانی مردم از قطعی اینترنت را درک می کنیم

رسانه کلیک - سخنگوی دولت در رابطه با قطعی اینترنت گفت: «نگرانی مردم را درک می کنیم اما نگرانی بزرگتر حفظ آرامش در کشور است.»

سخنگوی دولت: نگرانی مردم از قطعی اینترنت را درک می کنیم

علی ربیعی در حاشیه مراسم دوره بین المللی آموزشی اشتغال روستایی و کاهش فقر که امروز سه شنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۵ کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره قطعی اینترنت و زمان وصل شدن آن گفت: «تلاش کردیم مسائل مربوط به مشاغل اینترنتی و بانک ها را حل کنیم . البته برخی از کارهای دانشجویی و مشاغل دیگر که به نوعی با اینترنت در ارتباط هستند، هنوز مشکلاتی دارند و هنوز حل نشده است و این موضوع برای ما قابل درک است . »

سخنگوی دولت افزود: «اما همه ما می پذیریم که در این شرایط برخی از این فضا سوءاستفاده می کنند. قطعی اینترنت تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور است و چنانچه اطمینان حاصل شود که آرامش در استان ها برقرار است و سوءاستفاده ای صورت نمی گیرد، اینترنت وصل خواهد شد . نگرانی مردم را درک می کنیم اما نگرانی بزرگتر حفظ آرامش در کشور است.»

ارسال نظر