مشتری مداری به سبک شاتل!

رسانه کلیک – چندی پیش در کلیک گزارشی در رابطه با اپراتور شاتل منتشر کردیم که پاسخ از این شرکت زیاد به درازا نکشید؛ اما در این میان چند نکته قابل تامل است.

مشتری مداری به سبک شاتل!

جوابیه شاتل در حالی آمده که از ما به عنوان یک رسانه خواسته شده؛ اگر هم مشتری و کاربر مایید و هم رسانه؛ ساکت باشید و اعتراض نکنید.

در پاسخ به شاتل بهتر است به نکات زیر اشاره کنیم :

این گزارش در حالی نوشته شده که مستند بر توییت ها و اسکرین شات های آنان نوشته شده و کاملا شفاف است.

  1. کلیک کاملا منعکس کننده صحبت های مشترکین است؛ به عنوان یک رسانه حق خود می دانیم که تمام نظرات کاربران را انعکاس داده و مطالبه گر حق و حقوق کاربران باشیم. کمانکه وزیر محترم ارتباطات بارها و بارها در رابطه با این موضوع تاکید کرده و خودشان در این زمینه آستین همت را بالا زده اند.
  2. بروز هر گونه مشکل فنی در رابطه با «سرعت» که در بند سه به آن اشاره کردید، کاملا طبیعی است. اما زمانی که این مشکل بارها تکرار می شود و موجی از کاربران را ناراضی می کند؛ انعکاس تمام واکنش های منفی وظیفه یک رسانه است.
  3. در بند چهارم ما منعکس کننده صحبت های آقای شهاب روشن بوده ایم؛ اما این موضوع که شما قسمتی از مبلغ یک مشترک را به عنوان تخلف از او کم کنید اما در سرعت خدمات رسانی تعجیل به خرج نمی دهید و کسی نمی تواند شما را جریمه کند، برای ما جای بسی تعجب دارد.
  4. در بند پنج، در رابطه با فیبر نوری به این موضوع اشاره شده که صاحب امتیاز کلیک به عنوان یک مشترک شاتل در این رابطه معترض بوده است. بر فرض مثال صحبت شما درست باشد. آیا چون رسانه ایم و هم مخاطب باید ساکت بمانیم؟ یعنی حق اعتراض نداریم چون صرفا یک رسانه ایم؟ حق هزاران مشترک در این رابطه در روز بارها و بارها ضایع می شود؛ ما به عنوان تیم کلیک که یک رسانه هستیم و می توانیم صدای مردم باشیم، چرا ساکت بمانیم؟ ما به عنوان رسانه این موضوع را منتشر کردیم؛ کسانی که نمی توانند مشکلاتشان را بیان کنند، چه کنند؟ ما به عنوان شخص حقیقی با پشتیبانی تماس گرفتیم و در نهایت در راستای حل مشکل پاسخی دریافت نکردیم. آیا چون مخاطب هستیم و اشتراک شما را داریم ولی در عین حال رسانه ایم، حقی نداریم؟ چنین قانون نانوشته ای وجود دارد و ما از آن بی خبریم؟ در این بند نوشته شده است: مخاطبان کلیک قضاوت کنند؛ درست! ما قضاوت را بر عهده مخاطبان می گذاریم؛ آیا مطالبه گری جرم است؟
  5. در بند شش درخصوص تعرفه های شاتل در حالی صاحب امتیاز رسانه کلیک تهدید به شکایت شده که گزارش بر پایه نقل قول مخاطبان نوشته شده است. این بند مربوط به نظر رسانه کلیک نبوده و انعکاس گفته کاربران شاتل است.

و در انتها در رابطه با اتهامی که در رابطه با غیرحرفه ای بودن به کلیک نسبت داده شده است! لازم است نکاتی را یادآور شویم. نقش رسانه انعکاس صدای مردم است؛ در حالی که هرگونه پاسخ از شرکت مورد نظر را نیز منعکس می کنیم. شما به گزارشی از انتقادات مردم عنوان «غیرحرفه ای» می دهید؛ اما تاکید می کنیم رسانه یعنی مطالبه گری؛ یعنی صدای مردم و خوشحالیم که در این رابطه حق مطلب را ادا می کنیم.

ارسال نظر