اقدام جدید تپ‌سی برای افراد دارای معلولیت حرکتی

رسانه کلیک - در آخرین اقدام تپ‌سی در جهت دسترس‌پذیر کردن هر چه بیشتر خدماتش برای افراد دارای معلولیت حرکتی، سفرهای این کاربران تپ‌سی بدون کمیسیون خواهد بود.

اقدام جدید تپ‌سی برای افراد دارای معلولیت حرکتی

این اقدام جدید، با هدف تشویق رانندگان به قبول درخواست کاربران دارای معلولیت حرکتی انجام شده است. با حذف کمیسیون ، درآمد راننده از این سفرها بیش از سفرهای معمول خواهد بود اما مسافر، همان مبلغ همیشگی را پرداخت خواهد کرد. در واقع تپ‌سی، سهم خود از هزینه‌ سفر را از درآمد راننده کم نمی‌کند.

این سفرها با عنوان « توان‌یاب » در زیر قسمت قیمت سفر و با رنگ بنفش، به راننده نشان داده می‌شوند. سفیری که این سفرها را قبول می‌کند، می‌بایست در خودروی خود جای کافی برای ویلچر یا عصا داشته باشد و همچنین در زمان سوار و پیاده شدن مسافر، به او کمک کند. به این ترتیب سفیران تپ‌سی می‌توانند مسیر پیش‌روی این کاربران را هموارتر کنند.

لازم به ذکر است؛ شناسایی کاربران دارای معلولیت حرکتی جهت ارائه خدمات به آن‌ها، در تعامل با سازمان بهزیستی کل کشور انجام خواهد شد.

ارسال نظر