تصاویر سه بعدی مجازی به واقعیت می پیوندند!

با ظهور فناوری های جدید، تشخیص تفاوت بین تصاویر واقعی و مجازی مشکل شده است. محققان دریافته اند هر روز بیش از قبل برای افراد مشکل است که بین تصاویری که با کامپیوتر تولید می شود و تصاویر واقعی تمایز قائل شوند.

تصاویر سه بعدی مجازی به واقعیت می پیوندند!

نرم افزارها و سخت افزارهای تولید تصاویر سه بعدی هر روز قوی تر می شوند. علاوه بر این، شخصیت های تولید شده توسط کامپیوتر بسیار واقعی تر شده اند.

به گزارش کلیک، پژوهشگر، هانی فارد، در یک مصاحبه خبری گفت: با واقعی تر شدن روزافزون و سریع تصاویر تولید شده توسط کامپیوتر تمایز بین تصاویر واقعی و مجازی برای غیر حرفه ای ها سخت تر شده است. این موضوع زمانی مشکل ساز می شود که یک عکس مشکل دادگاهی پیدا می کند و لازم است هیئت منصفه صحت آن را بررسی کنند.
در آزمایش اخیر محققان آزمایشی ادراکی را انجام دادند که در آن 60 عکس با کیفیت تولید شده توسط کامپیوتر و تصاویر عکس برداری شده از صورت زنان و مردان به 250 نفر نشان داده شد. هر شرکت کننده باید هر کدام از این عکس ها را بر اساس اینکه به وسیله کامپیوتر تولید شده یا واقعی است، دسته بندی می کرد.
چیزی که محققان دریافتند این بود که شرکت کنندگان 92 درصد عکس های واقعی را درست دسته بندی کرده بودند اما تنها 60 درصد عکس های تولید شده توسط کامپیوتر را درست دسته بندی کرده بودند.
در ادامه پژوهش بالا بود محققان به شرکت کنندگان آموزش دادند و متوجه شدند دقت آنها در دسته بندی تصاویر واقعی به 85 درصد افت کرد، اما دقت آنها در دسته بندی تصاویر تهیه شده توسط کامپیوتر به 76 درصد افزایش یافت.
فارد گفت ما انتظار داریم با ادامه پیشرفت فناوری گرافیک کامپیوتری، بطور روزافزون تمایز قائل شدن بین عکس های واقعی و عکس های تولید شده توسط کامپیوتر مشکل تر شود. با اینکه این موضوع می تواند بعنوان موفقیتی برای جامعه گرافیک کامپیوتر در نظر گرفته شود بی شک دارای عوارضی برای جوامع قانونی و پزشکی قانونی خواهد بود. لازم است در آینده تکنیک های موجود بهبود یافته و روش های کامپیوتری برای شناسایی جزئیات ریز تصویر شناسایی شود،جزئیاتی که بوسیله سیستم بینایی انسان قابل تشخیص نیست.

منبع: scienceworldreport.com

ارسال نظر