پهپادها بدون دخالت دست شارژ می شوند

منبع: slashgear

پهپادها بدون دخالت دست شارژ می شوند

مشکل این است که برای سوخت گیری و شارژ مجدد این هواپیما ها نیاز به حضور افراد است.
به گزارش کلیک، این مسئله با محصولی به نام dronebox (باکس هواپیمای بدون سرنشین) تغییر کرده است. دران باکس یک ایستگاه خودگردان است که به UAV امکان شارژ بدون مداخله انسان را می دهد.
ایستگاه اتوماتیک شارژ مجدد می تواند روی سایتی که هواپیماها عملیات دارند وجود داشته باشد که به UAV امکان انجام عملیات بدون کمک در یک زمان به مدت چند ماه را می دهد. هواپیما می تواند روی سکوی دران باکس فرود بیاید که سپس درون حفاظ باکس با استفاده از پنل های خورشیدی شارژ می شود. ایستگاه های شارژ دران باکس همچنین می توانند با استفاده از یک دستگاه دوب شده با رموباکس که از پیل سوختی پشتیبان می کند و امکان استقرار از راه دور به مدت یک سال یا بیشتر را می دهد، ارتقا داده شوند.

منبع: slashgear

ارسال نظر