الماسی خیره کننده در سحابی کارینا

تصاویر ارسالی از تلسکوپ هابل، یک الماس درخشان از جواهرات کیهانی در سحابی کارینا را نشان می دهد که 8000 سال نوری از ما فاصله دارد. خوشه ای از ستاره ها، ملقب به ترامپلر 14، شامل تعدادی از درخشان ترین ستارگان در کهکشان راه شیری است.

الماسی خیره کننده در سحابی کارینا

یکی از این ستارگان، HD 93129Aa نام دارد که جرم آن 80 برابر جرم خورشید و میزان شدت روشنایی آن 500000 بار روشن تر از خورشید تخمین زده می شود.

به گزارش کلیک، این ستاره بسیار قابل توجه به نظر می رسد، اما درخشندگی زیبای آن چندان دوام نخواهد داشت. دانشمندان معتقدند این ستاره ها با عمر 500000 ساله جزء آن دسته از ستارگان نسبتاً جوان قرار می گیرند، در حالیکه درخشندگی آنها بی نظیر است ولی این درخشندگی در حدود 2 میلیون سال دوام خواهد آورد و قبل از اینکه به عنوان سوپرنوا (Supernova) درآیند از بین خواهند رفت.

دانشمندان حدود 2000 ستاره را در اطراف ترامپلر14 تخمین زده اند که این حدود در همه زمان ها وجود داشته است. با توجه به شکل این ستاره، آنها ذراتی را با سرعت بالا در فضا پرتاب می کنند که ماحصل آن ایجاد بادهای سهمگین است. در این فرآیند هیدروژن موجود در خوشه تخلیه می شود که در نهایت به مرگ آن منجر می شود.

ترامپلر14 توسط هابل رصد شد

در تصاویر ارسالی از تلسکوپ هابل یک عکس از ترامپلر14 موجود در سحابی کارینا و بزرگنمایی عکس از ترامپلر14 دیده می شود.

منبع: technobuffalo

ارسال نظر