راهی جدید برای درمان تومور بدخیم مغز

محققان نقش اساسی ریز محیط را در رشد سلول های سرطانی گلیوبلاستوما مغز نشان داده اند؛ کشفی که می تواند به پیشرفت غیرمنتظره ای در مبارزه با چنین سرطان های مرگباری منجر شود.

راهی جدید برای درمان تومور بدخیم مغز

به گزارش کلیک، سلول های بنیادی موجود در تومور مسئول ساخت گلیوبلاستوما هستند که درمان آنها مشکل است، زیرا در برابر دارو مقاوم هستند و قابلیت تجدید پذیری دارند. تحقیق جدید محققان در موسسه مهندسی زیستی و فناوری نانو (IBN) از سازمان علم، فناوری و تحقیقات سنگاپور، برای اولین بار بر روی چگونگی تاثیر ماتریکس خارج سلولی اطراف تومور بر رشد سلول های سرطانی شبه بنیادی (CSLCها) در ریز محیط سه بعدی تمرکز کرد.

پروفسور جکی یانگ مدیر اجرایی IBN گفت: در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای گلیوبلاستوما وجود ندارد، و از بین بردن سلول های شروع کننده تومور به منظور درمان موفقیت آمیز این سرطان حائز اهمیت است. با تمرکز بر اینکه چگونه ماتریکس خارج سلولی موجب ازدیاد رشد سلول های سرطانی مغز می شود، امیدواریم رویکردی تازه ای به سوی مقابله با این مشکل ارائه دهیم، و روش های درمانی جدید و موثرتری را توسعه دهیم.

به رهبری دکتر اندرو وان رهبر تیم و محقق اصلی IBN، محققان رشد سلول گلیوبلاستوما را در مقایسه با مدل دو بعدی که در آن از کشت بافت صفحات پلی استایرن معمولی استفاده می شود، در مدل سه بعدی با استفاده از بافتی از الیاف الکتروریسی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج ژن و حالت پروتئین نشان داد که ریز محیط سه بعدی در مقایسه با دو بعدی رشد CSLC های مغز را افزایش می دهد.

به ویژه، آنها شواهدی یافتند که دو نوع خاص از مولکول ها بر روی سطح سلول های گلیوبلاستوما، اینتگرین آلفا-6 و اینتگرین بتا 4، با گروه خاصی از پروتئین های لامینین در ماتریکس خارج سلولی اثر متقابل دارند و رشد CSLCها را افزایش می دهند. این یافته توسط اعضای موسسه ملی علوم اعصاب با استفاده از روش های محاسباتی برای تجزیه و تحلیل تومور و اطلاعات مولکولی از این یافته حمایت کردند، که تایید کرد این اینتگرین و لامینین ها با تومورهای مغزی بدخیم تر، به خصوص گلیوبلاستوما درجه پنجم در ارتباط بودند.

دکتر وان گفت: بسیار خرسندیم که توانستیم با موفقیت نشان دهیم ماتریکس خارج سلولی و ریز محیط سه بعدی با هم عمل می کنند تا بر خواص شبه بنیادی در سلول های گلیوبلاستوما اثر بگذارند. یافته های ما نیز ممکن است برای انواع دیگر سلول ها علاوه بر سلول های گلیوبلاستوما بکار رود و برای توسعه مدل های دقیق تر بیماری سرطان به منظور آزمایش دارو و پیشرفت در این زمینه استفاده شود. ما تحقیقات بیشتری با نمونه های بالینی در موسسه ملی علوم اعصاب با هدف بهبود درمان سرطان مغز انجام خواهیم داد.

منبع: biotechdaily

ارسال نظر