گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه الکامپ

رسانه کلیک - سومین روز نمایشگاه الکامپ 97 را به روایت تصویر در کلیک تماشا کنید.

گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه الکامپ

الکامپ 2018 با حضور شرکت های حوزه فناوری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

[lightgallery images="181693,181694,181695,181696,181697,181698,181699,181700,181701,181702,181703,181704,181705,181706,181707,181708,181709,181710,181711,181712,181713,181714,181715,181716,181717,181718,181719,181720,181687,181686,181685,181683,181684,181682,181681,181680,181679,181672,181671,181688,181689,181673,181674,181675,181676,181677,181678"]

ارسال نظر