مصاحبه اختصاصی کلیک با مدیر شتاب‌دهنده سریر

رسانه کلیک - دومین روز نمایشگاه الکامپ 97 در حال سپری شدن است. در ادامه مصاحبه اختصاصی کلیک با مهران کرمی مدیر شتابدهنده سریر را مشاهده می کنید. همراه کلیک باشید.

مصاحبه اختصاصی کلیک با مدیر شتاب‌دهنده سریر
ارسال نظر