وزیر ارتباطات در گفتگو با کلیک: دوره های توانمندسازی در همه استان ها دنبال می شود

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات گفت: در بحث توسعه دانش یکی از برنامه های جدی در طرح نوآفرینی همکاری با مرکز فنی و حرفه ای و استفاده از بخش خصوصی برای توسعه دوره های توانمندسازی و مهارت در همه استان ها است.

وزیر ارتباطات در گفتگو با کلیک: دوره های توانمندسازی در همه استان ها دنبال می شود

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ در گفت و گو با خبرنگار کلیک عنوان کرد: توسعه دوره های توانمندسازی حوزه بسیار مهمی است، زیرا تحول دیجیتال در برخی حوزه ها باعث ریزش برخی مشاغل و زایش برخی شغل های دیگر می شود. لذا باید توجه ویژه ای به رشد و آموزش این طیف حین انجام فرآیند توانمندسازی در کل کشور شود.

وی تصریح کرد: این طرح در 8 استان در حال اجراست و در استان های دیگر در حال پیگیری آن هستیم.

ارسال نظر