تماشا کنید: آماده سازی غرفه های نمایشگاه الکامپ 2018

ویدیوی اختصاصی رسانه کلیک از مراحل تولید و ساخت غرفه های نمایشگاه الکامپ 2018 در یک دقیقه. بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ طبق روال هر سال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. کلیک نیز برای چهارمین سال متوالی در این نمایشگاه حضور دارد. 

تماشا کنید: آماده سازی غرفه های نمایشگاه الکامپ 2018
ارسال نظر