شبکه ارتباطی کشور برای کمک به حل مشکل قطع برق دست به کار شد؛ استفاده از دیزل ژنراتور

وی اظهار کرد: پیش بینی می کنیم تقریبا معادل برق تولید نیروگاه سد زاینده رود، به شبکه برق کشور کمک شود.

شبکه ارتباطی کشور برای کمک به حل مشکل قطع برق دست به کار شد؛ استفاده از دیزل ژنراتور

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر نوشت: شبکه ارتباطی کشور به مدت ۲ هفته در ساعات پیک، برق مورد نیاز خود را از طریق دیزل ژنراتورها تامین خواهند کرد تا هموطنان در گرمای تابستان کمتر با چالش قطع برق مواجه باشند.

وی اظهار کرد: پیش بینی می کنیم تقریبا معادل برق تولید نیروگاه سد زاینده رود، به شبکه برق کشور کمک شود.

ارسال نظر