3 مرکز مخابراتی تهران فردا به علت انجام عملیات کابل برگردان مختل می شود

رسانه کلیک - ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی سلمانی فارسی، اشرفی اصفهانی و دکتر حسابی تهران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (یکشنبه) مختل می شود.

3 مرکز مخابراتی تهران فردا به علت انجام عملیات کابل برگردان مختل می شود

به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های 2206 تا 2209، 2234 تا 2238، 2211 تا 2214، 2674، 2676 و 2635 در محدوده خیابان های سرو غربی، میدان کتاب و سرو نبش آسمان ها مختل می شود.

در مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی با پیش شماره های 3305 تا 3310، 3316 تا 3319 در محدوده خیابان های شهید پور عبدی، شهید جعفری، شهید کندی و شهید واضحی فرد اختلال ارتباطی ایجاد می شود.

در محدوده مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های 6510 تا 6512، 6514 تا 6517، 6519، 6559، 6539 و 3961 ارتباط تلفنی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

ارسال نظر