یک مرکز مخابراتی تهران از امروز مختل می شود

<p>رسانه کلیک - ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی دکتر حسابی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز (یک شنبه) مختل می شود.  به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات دکتر حسابی با پیش شماره های 6510 تا 6512، 6514 تا 6517، 6519، 6559، 6539 و 3961 در محدوده این مرکز به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.</p>

یک مرکز مخابراتی تهران از امروز مختل می شود

به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات دکتر حسابی با پیش شماره های 6510 تا 6512، 6514 تا 6517، 6519، 6559، 6539 و 3961 در محدوده این مرکز به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.

ارسال نظر