رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای انتخاب شد

رسانه کلیک - محمدباقر اثنی عشری به عنوان رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای انتخاب شد.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای انتخاب شد

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ نخستین نشست شورای مرکزی دوره پنجم این سازمان با حضور اعضای شورای مرکزی که در هیات عمومی به عنوان منتخبان صنف برگزیده شده بودند، تشکیل شد.

در این نشست محمدباقر اثنی عشری با ۲۰ رای، وحید تائب با ۲ رای و حمید توسلی با یک رای توسط اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند تا جهت صدور حکم رییس سازمان به رییس جمهور معرفی شوند.

سپس محمدباقر اثنی عشری به عنوان رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای و عباس رمدانی با ۲۲ رای نایب رییس اول و نظام الدین خوارزمی با ۲۰ رای نایب رییس دوم انتخاب شدند.

همینطور محمد اطرج نیز به اتفاق آرا به عنوان خزانه دار شورای مرکزی برگزیده شد.

در این نشست اثنی عشری گفت: در دوره پنجم فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای، در یک فضای جدید و دولت جدید، می توان برای آن جهشی که انتظار می رود، آماده شد.

وی بر لزوم اصلاح آیین نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد و اظهار داشت: اکنون پس از ۱۲ سال از آغاز فعالیت این سازمان، فرصت بازنگری در آیین نامه فراهم شده است و با همراهی و حضور وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات که تمایل به همکاری دارد، می توان برای این امر مهم اقدام کرد.

در این نشست به دلیل حساسیت برگزاری و انجام امور اجرایی نمایشگاه الکامپ سال آینده، اعضای شورا به اتفاق آرا هیات رییسه شورای مرکزی را به عنوان شورای سیاستگذاری الکامپ و سید حسن هاشمی را به عنوان مدیر اجرایی الکامپ انتخاب کردند.

ارسال نظر