استفاده از موبایل پشت فرمان حتی هنگام توقف خودرو در فرانسه ممنوع شد!

قوانین رانندگی در فرانسه به تازگی بسیار سفت و سخت شده است. با توجه به اینکه مرگ و میر در جاده های این کشور اخیرا بسیار افزایش پیدا کرده، مقام های فرانسوی قصد دارند به طور جدی با رانندگانی که حین رانندگی در جاده با تلفن حرف می زنند یا پیامک می فرستند، برخورد کنند. اکنون به موجب قانون جدید، استفاده از موبایل هنگام رانندگی در فرانسه در جاده های بزرگ مانند اتوبان ها حتی اگر رانندگان ماشین خود را کنار خیابان پارک کرده باشند، غیر مجاز است، به طوری که راننده باید حتما برای جواب دادن به تلفن از ماشین خارج شود.

استفاده از موبایل پشت فرمان حتی هنگام توقف خودرو در فرانسه ممنوع شد!

قوانین رانندگی در فرانسه به تازگی بسیار سفت و سخت شده است. با توجه به اینکه مرگ و میر در جاده های این کشور اخیرا بسیار افزایش پیدا کرده، مقام های فرانسوی قصد دارند به طور جدی با رانندگانی که حین رانندگی در جاده با تلفن حرف می زنند یا پیامک می فرستند، برخورد کنند. اکنون به موجب قانون جدید، استفاده از موبایل هنگام رانندگی در فرانسه در جاده های بزرگ مانند اتوبان ها حتی اگر رانندگان ماشین خود را کنار خیابان پارک کرده باشند، غیر مجاز است، به طوری که راننده باید حتما برای جواب دادن به تلفن از ماشین خارج شود.

بر اساس قانون جدید این کشور، برای جواب دادن به تلفن همراه در خیابان نه تنها پارک کردن اتومبیل در کنار جاده و خاموش کردن آن کافی نیست، بلکه باید ماشین خود را در یک نقطه مشخص پارک کنید و از آن خارج شوید، سپس به تلفن خود پاسخ دهید؛ مگر در شرایط خاص مانند تصادف یا خرابی اتومبیل که نتوانید از خودرو خارج شوید.

فرانسه از آن دسته کشورهایی است که قوانین مربوط به رانندگی را بسیار جدی می گیرد و با رانندگان متخلف برخورد جدی می کند و این قانون جدید برای کاهش تصادفات در این کشور وضع شده است.

گفتنی است؛ یکی از قوانین جدید این کشور سرعت در دو لاین جاده ها را از 90 به 80 کیلومتر محدود کرده که این قانون اکثر رانندگان این کشور را رنجیده خاطر کرده است.

روزنامه فیگارو (Le FIGARO) یکی از قدیمی ترین و مشهورترین روزنامه های صبح کشور فرانسه در مطلبی نوشت؛ به جای وضع این قوانین سخت گیرانه بهتر است به رانندگان آموزش دهید و آنها را تشویق کنید تا هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنند.

ارسال نظر