برگزاری استارتاپ یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی

رسانه کلیک - اولین استارت آپ یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی از 9 اسفند ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود.

برگزاری استارتاپ یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ اولین استارتاپ ویکند «یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی» توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار می شود.

استارت آپ E-LEARNING با هدف تبدیل ایده به کسب و کار از طریق مشاوره و مربیگری از ۹ اسفند ماه تا ۱۱ اسفند ماه ۹۶ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شروع به کار خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ مخاطبان این استارت آپ صاحبان ایده در حوزه آموزش و محتوی الکترونیک هستند.

ارسال نظر