مجری تامین زیرساخت های آموزش مهارتی بخش ICT منصوب شد

رسانه کلیک - طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر وحید یزدانیان، رییس دانشکده پست و مخابرات به عنوان مجری تامین زیرساخت های آموزش مهارتی بخش در راستای طرح توسعه‌ی اشتغال فراگیر در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت) با هدف ایجاد 90000 فرصت شغلی منصوب شد.

مجری تامین زیرساخت های آموزش مهارتی بخش ICT منصوب شد

به گزارش کلیک ؛ به نقل از سیتنا، در متن حکم دکتر وحید یزدانیان (مجری تامین زیرساخت های آموزش مهارتی بخش) که به امضای مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده، آمده است: ضروری است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه های تابعه وزارت و سایر دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدامات ذیل به عمل آید؛

1- تامین زیرساخت های آموزش مهارتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کلیه ذی نفعان طرح توسعه اشتغال فراگیر متناسب با نیازهای هر استان.

2- استفاده حداکثری از توان بخش غیر دولتی و خصوصی جهت ارائه آموزش های مهارتی و بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی و منابع موجود دستگاه های اجرایی استانی در راستای توسعه کسب و کارهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

3- همکاری در اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در «برنامه اشتغال فراگیر» مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی طی نامه شماره 37597 مورخ 1396/3/31 معاون اول رییس جمهور) با استفاده از ظرفیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

4- ارسال گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده در چارچوب سیستم ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار.

ارسال نظر