سهم استارتاپ های ایرانی از بازار جهانی 6 دهم درصد است

رسانه کلیک - بر مبنای آماری که از سوی مرکز کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است، استارتاپ های ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهم 6 دهم درصدی در بازار جهانی دارند. 

سهم استارتاپ های ایرانی از بازار جهانی 6 دهم درصد است

به گزارش کلیک ؛ به نقل از مهر، روند رشد و وضعیت توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای شاخص هایی چون بلوغ، حوزه فعالیت و محدوده بازار آنها از سوی مرکز توسعه کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات اعلام شد.

نیم درصد استارتاپ ها به بلوغ رسیده‌اند

بر مبنای این گزارش که در همایش مدیران وزارت ارتباطات منتشر شد، ۴۹ درصد استارتاپ های ایرانی آماده ورود به بازار بوده و یا وارد بازار شده اند. اما تنها نیم درصد این استارتاپ ها به بلوغ رسیده اند.

در حال حاضر ۲۳.۴ درصد استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات به رشد و درآمد رسیده اند و ۱۱.۵ درصد استارتاپ ها نیز در حال گسترش در بازارهای جدید هستند. همچنین ۱۵.۶ درصد استارتاپ ها در حال ارائه نمونه اولیه ایده خود برای شکل گیری در بازار هستند.

خرید و فروش؛ بیشترین حوزه فعالیت استارتاپ ها

در بخش فعالیت استارتاپ های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نیز ۱۷.۸ درصد استارتاپ ها در حوزه خرید و فروش و به اشتراک گذاری آنلاین کالا فعال هستند، ۱۲.۲ درصد در حوزه ارائه خدمات فنی و ۱۰.۸ درصد در حوزه مشاوره آموزشی و سرگرمی فعالیت می کنند.

بررسی ها نشان می دهد که در حوزه بانک اطلاعاتی از افراد یا کسب و کار، استارتاپ ها سهم ۷.۵ درصدی، در حوزه گردشگری سهم ۳.۸ درصدی، در حوزه حمل و نقل و تحویل کالا و لجستیک سهم ۵.۶ درصدی و در حوزه خدمات مالی و فین تک سهم ۶.۶ درصدی دارند.

در همین حال ۴.۴ درصد استارتاپ های ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه تبلیغات و تحقیقات و ۷.۵ درصد در زمینه اطلاع رسانی و درج آگهی فعالیت می کنند و ۳.۴ درصد حوزه فعالیت استارتاپ ها نیز به مقوله سلامت مربوط است.

سهم ۶ دهم درصدی استارتاپ های ایرانی از بازار جهانی

در خصوص محدوده بازار فعالیت استارتاپ ها نیز بررسی ها نشان می دهد که ۱.۱ درصد استارت آپ های ایرانی دارای بازار منطقه ای و ۶ دهم درصد آنها دارای بازار جهانی هستند. در این میان ۵۱.۴ درصد استارتاپ ها در بازار کشوری و ۳۹.۵ درصد در بازار استانی سهم دارند. در همین حال ۷.۳ درصد استارتاپ ها دارای بازار محلی هستند.

بررسی از چالش های محیطی استارتاپ ها از نگاه این کسب و کارها حاکی از آن است که چالش های تامین مالی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مهمترین معضل برسر راه این کسب و کارها است؛ به نحوی که ۳۲.۱ درصد این چالش ها را شامل می شود. در همین حال ۱۴.۲ درصد چالش های این بخش به کمبود مهارت و نیروی انسانی متخصص، ۱۴.۶ درصد به مسائل حقوقی و قانونی و ۱۱.۳ درصد نیز به عدم وجود همکاری های بین سازمانی مربوط می شود.

از سوی دیگر ۱۰.۴ درصد چالش کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به شرایط نامناسب دسترسی به بازار، ۲.۳ درصد مربوط به چالش زیرساخت فنی، ۵.۲ درصد مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی و ۹.۹ درصد مربوط به ضعف سیاست گذاری های دولت است.

ارسال نظر