بازی جدید هیتمن با چند داستان منتشر می شود

ماجراجویی های بعدی مامور 47 در بخش های مختلف منتشر خواهد شد. شرکت Square Enix اعلام کرد که بازی بعدی هیتمن "داستان کاملی" خواهد بود که قسمت اول این بازی در پاریس اتفاق می افتد و 11 مارس ارائه می شود.مجموعه داستانی که در ماه آوریل در ایتالیا دنبال خواهد شد، به دنبال آن در ماه می در مراکش ادامه پیدا می کند. این شرکت می گوید که سپس به روز رسانی محتوا به طور منظم ماهانه در طول سال 2016 ارائه خواهد شد، که سه مکان به آن اضافه خواهد شد: تایلند، امریکا و ژاپن. "وقایع زنده" هفتگی نیز به صورت دوره ای منتشر خواهد شد. قیمت قسمت اول 15 $ خواهد بود، در حالی که قسمت های بعدی هر کدام 10 $ خواهند بود. شما می توانید به تناوب کل بازی را 60 $ خریداری کنید. در پایان سال بازی به صورت سنتی منتشر خواهد شد.

بازی جدید هیتمن با چند داستان منتشر می شود

مجموعه داستانی که در ماه آوریل در ایتالیا دنبال خواهد شد، به دنبال آن در ماه می در مراکش ادامه پیدا می کند. این شرکت می گوید که سپس به روز رسانی محتوا به طور منظم ماهانه در طول سال 2016 ارائه خواهد شد، که سه مکان به آن اضافه خواهد شد: تایلند، امریکا و ژاپن. "وقایع زنده" هفتگی نیز به صورت دوره ای منتشر خواهد شد. قیمت قسمت اول 15 $ خواهد بود، در حالی که قسمت های بعدی هر کدام 10 $ خواهند بود. شما می توانید به تناوب کل بازی را 60 $ خریداری کنید. در پایان سال بازی به صورت سنتی منتشر خواهد شد.

بازی زنده ای که در طول زمان گسترش و تکامل خواهد یافت

"بخشی از این تصمیم به دلیل داشتن زمان اضافی به منظور مطمئن شدن از سطح کیفیت مناسب مکان های منتشر شده ما برای بازی هیتمن است"، هانس سیفرت، رئیس توسعه سلامت IO از ساختار نسخه جدید می گوید. "اما دلیل محرکه اصلی این است که باعث می شود ما بازی زنده ای فراهم کنیم که در طول زمان گسترش و تکامل می یابد و اساسی برای آینده ایجاد می کند- این اولین بازی است که به صورت داستانی و با بازی های بعدی هیتمن گسترش و ادامه پیدا خواهد کرد. "دیروز توسعه دهنده پیش سفارشات این بازی را لغو کرد و گفت: به دلیل تنظیم کردن چند مورد بود.

در اصل قرار بود هیتمن جدید در ماه دسامبر گذشته راه اندازی شود، اما IO به منظور "اضافه کردن محتوای بیشتر به بازی آن را به ماه مارس معوق کرد، بیش از آنچه ما در اصل برنامه ریزی کرده بودیم، و با تناوب های بیش تر به روز رسانی، در نهایت بازی بهتری برای همه فراهم می شود. "با توجه به سبک آزادگونه و نا محدود این بازی انتظار می رود به طور قابل توجهی بیش از بازی های قبلی هیتمن گسترش یابد".

در حالی که بازی داستانی اخیرا در میان ناشران محبوب شده است، ساختار پخش به طور معمول برای بازی های روایت محور کوچکتر استفاده می شود، مانند: Life is Strange or Minecraft. هیتمن یکی از اولین عناوین پرفروش خواهد بود که به صورت داستانی منتشر خواهد شد، هر چند به احتمال زیاد آخرین مورد نخواهد بود: شرکت Square Enix نیز با انتشار داستان گونه در بازسازی بعدی بازی Final Fantasy VII چنین موردی را تجربه خواهد کرد.

منبع: theverge

ارسال نظر