مرافعه سلفی حیوانات در دادگاه حل شد

رسانه کلیک - در جریان یک سلفی‌ که میمون ماکائو در اندونزی از خود گرفته بود، وکلای حقوق حیوانات بر آن شدند، تا کپی‌رایت سلفی‌ حیوانات را قانونی کنند.

مرافعه سلفی حیوانات در دادگاه حل شد

مرافعه مربوط به کپی‌رایت سلفی میمون ماکائو پیش از تشکیل دادگاه استیناف حل شد. وکلای دیوید اسلیتر، صاحب این عکس، از دادگاه تجدیدنظر درخواست کردند تا برای این پرونده، حکمی صادر نکنند. به موجب حکم قبلی، به سلفی حیوانات حق کپی‌رایت تعلق نمی‌گیرد.

دیوید اسلیتر در سال ۲۰۱۱ در اندونزی دوربین خود را به میمون ماکائو داد و این میمون از خود با خنده، سلفی گرفت. اسلیتر اعلام کرده ۲۵ درصد از سود حاصل از فروش این عکس را به سازمان‌های خیریه‌ای که به محافظت از این میمون خسته می‌پردازند، کمک می‌کند.

بنابر اظهارات قاضی دادگاهی محلی در آمریکا، کنگره و رئیس‌جمهور، قدرت حمایت از قوانین مربوط به حیوانات را دارند اما تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر حمایت از حیوانات در زمینه کپی‌رایت دیده نشده است.

وکیل اسلیتر در ارتباط با میزان درامد وی از فروش این عکس، توضیحی نداد. شرکت Wildlife Personalities در حال حاضر، صاحب حقوق تجاری این سلفی جالب است.

ارسال نظر