استفاده از قطعات الکترونیکی در چسب های ضربان قلب

هر کسی که مچ بندهای کنترل ضربان قلب را امتحان کرده باشد، می داند که این وسایل ایرادهای کارکردی زیادی دارند؛ به خصوص وقتی کاربر در حال حرکت باشد.

استفاده از قطعات الکترونیکی در چسب های ضربان قلب

وقتی که کاربر در حال ورزش کردن باشد این معضل بیشتر هم می شود چرا که اطلاعات مربوط به میزان ضربان قلب در هنگام ورزش اهمیت زیادی دارد.

به گزارش کلیک، پژوهشگران دانشگاه ملی سئول در کره جنوبی، چسب الکترونیکی بسیار انعطاف پذیری ساخته اند که به صورت درجا، کنترل اولیهECG ( نوار قلب) را از طریق تشریح و ذخیره کردن داده ها در داخل دریچه های شناور نانوکریستال جدید را انجام دهد.
این چسب از یک غشا انعطاف پذیر و کششی ساخته شده و بر روی آن نانو ذرات طلا قرار داده شده تا اینکه اجزاء رسانا را به خود جذب کند. این چسب باعث حذف فیلم ها ولایه های رسانا می شود که در هنگام افزایش گنجایش حافظه دستگاه دارای محدودیت های غیر معمول بودند.
پژوهشگران این دستگاه را بر روی انسانهایی که تحت آزمون فشار قرار داشتند، تست کردند؛ آنها این کار را از طریق خواندن اطلاعات ذخیره شده چسب، شش ساعت بعد از انجام تمرین های فیزیکی واقعی انجام دادند. تا قبل از این، اطلاعات مرتبط با ضربان قلب با استفاده از روشهای سنتی اندازه گیری می شد.
منبع:/www.medgadget.com

ارسال نظر