این ماسک مطابق احساسات واکنش نشان می‌دهد!

رسانه کلیک - سه دانشجوی رباتیک دانشگاه هاروارد موفق به ساخت ماسک هوشمند شدند که با پرینتر سه بعدی و  از قطعات الکترونیکی نرم و انعطاف پذیر به همراه مایعات رنگی ساخته شده است و می تواند احساسات فرد را نشان دهد.

این ماسک مطابق احساسات واکنش نشان می‌دهد!

پس از قرار گرفتن این ماسک بر روی صورت شخص، سنسورهای آن حرکات عضلات را بررسی و آنالیز می کنند، سپس با توجه به الگوهای از پیش تعیین شده حالاتی نظیر خندیدن، ناراحتی و حتی نگرانی تشخیص داده می شود و بر اساس آن ها مایعات رنگی روی ماسک در حباب ها جابه جا می شوند.

هنوز کاربری خاصی برای این ماسک که نتیجه پایان نامه کارشناسی ارشد سه دانشجوی رباتیک دانشگاه هاروارد است مشخص نشده و در حال حاضر بیشتر جنبه سرگرمی و تفریح برای آن در نظر گرفته شده است.

ارسال نظر