اپلیکیشن پولام و کمک به مدیریت حساب های بانکی

رسانه کلیک - اپلیکیشن پولام یا پول‌های من، اپلیکیشنی است که طرف قرارداد آن بانک‌ها هستند.

اپلیکیشن پولام و کمک به مدیریت حساب های بانکی

در فاز اول فعالیت این اپلیکیشن، کاربران می‌توانند تمامی شماره‌حساب‌های خود را در آن وارد کنند و در ازای تمامی تراکنش‌های بانکی که انجام می‌دهند، رسید الکترونیکی دریافت کنند.

در فاز دوم و سوم این اپلیکیشن هوش مصنوعی وارد می‌شود؛ به این شکل که هر تراکنشی که کاربر انجام دهد دسته‌بندی می‌شود و در اختیار وی قرار می‌گیرد و به بودجه‌بندی کاربر در صرف هزینه‌ها کمک می‌کند.

ارسال نظر