شرکت فن فیکس خدمات تخصصی ساختمانی و تاسیساتی ارائه می دهد

رسانه کلیک - شرکت فن فیکس خدمات ساختمانی و تأسیساتی ارائه می دهد و تا دو ماه دیگر اپلیکیشن خود را به بازار عرضه می‌کند.

شرکت فن فیکس خدمات تخصصی ساختمانی و تاسیساتی ارائه می دهد

تفاوت خدمات این شرکت با سایر شرکت‌ها در این است، کسانی که صرفاً در حوزه ساختمانی و تأسیساتی تخصص دارند با این استارتاپ فعالیت دارند. خدماتی که مشتریان این شرکت دریافت می‌کنند تا ۶ ماه گارانتی می‌شود. سوابق افرادی که تحت عنوان این شرکت خدمات خود را ارائه می‌دهند کاملاً بررسی شده و هیچ‌گونه سو پیشینه‌ای ندارند. همچنین، سلامت روحی جسمی آن‌ها بررسی و تایید شده است.

ارسال نظر