سیگنال‌های رادیویی فضایی؛ این بار پای فرازمینی‌ها در میان نیست!

رسانه کلیک – دانشمندان با مطالعه سیگنال‌های رادیویی عجیب که هفته پیش، از ناحیه کوتوله قرمزی به نام Ross 128 مشاهده می‌شد، منبع این سیگنال را کشف کردند.

سیگنال‌های رادیویی فضایی؛ این بار پای فرازمینی‌ها در میان نیست!

در پی ثبت سیگنال‌های رادیویی با فرکانسی نامتعارف ، گمانه‌زنی‌ها درباره منشأ ایجاد آن شروع شد. فرضیه طوفان خورشیدی یکی از حدس‌ها بود که با توجه به فرکانس عجیب سیگنال، رد شد.

منبع این سیگنال‌های رادیویی که ابتدا ستاره شناسان را سردرگم کرده بود، در حقیقت یک یا دو ماهواره واقع در مدار زمین بودند که فرکانسی عجیب مانند فرکانس ستاره Ross 128 داشتند. این ستاره در ناحیه‌ای از فضا قرار دارد که ماهواره‌های زیادی از آنجا عبور می‌کنند، اما دلیل قابل قبولی به‌جز بازتابه‌ای مکرر سیگنال پیش از ثبت، برای شباهت این سیگنال به سیگنال‌های ثبت‌شده از فضای میان ستاره‌ای یافت نشد.

یک چیز واضح است: این بار پای فرازمینی ها در میان نیست!

ارسال نظر