فناوری جدید دستگاه ATM و مردی که در این دستگاه گیر کرده بود!

رسانه کلیک - نجات مردی که در دستگاه خودپرداز حبس شده بود، به یکی از داغ ترین خبرهای روز تبدیل شد.تصور کنید که شما در حال انجام کارهای خود از طریق دستگاه خود پرداز هستید. به محض اینکه پول خود را از دستگاه می گیرید و رسید برداشت خود را از دستگاه می گیرید، با یادداشتی مواجه می شوید که روی آن نوشته شده است " لطفاً کمک کنید! تلفنم همراهم نیست! لطفاً به رئیسم خبر بدهید! من اینجا حبس شده ام ..."

فناوری جدید دستگاه ATM و مردی که در این دستگاه گیر کرده بود!

تصور کنید که شما در حال انجام کارهای خود از طریق دستگاه خود پرداز هستید. به محض اینکه پول خود را از دستگاه می گیرید و رسید برداشت خود را از دستگاه می گیرید، با یادداشتی مواجه می شوید که روی آن نوشته شده است " لطفاً کمک کنید! تلفنم همراهم نیست! لطفاً به رئیسم خبر بدهید! من اینجا حبس شده ام ..."

ممکن است شما واکنش های مختلفی از خود نشان دهید. مثلاً اطراف خود را نگاه کنید و ببینید که مثلاً در تله دوربین مخفی نیفتاده باشید. یا اینکه تصور کنید خیالاتی شده اید. واکنش سومی هم وجود دارد و آن این است که باور کنید که حتماً فردی در دستگاه خود پرداز حبس شده است و تصمیم بگیرید با شماره ای که روی یادداشت نوشته شده است تماس بگیرید.

اخیراً این داستان در دنیای واقعیت برای یکی از مراجعه کنندگان به دستگاه خود پرداز در تگزاس رخ داده است. اما او به جای انتخاب یکی از سه حالت بالا تصمیم می گیرد تا توجه پلیس را به خود جلب کند. بعد از بررسی های لازم پلیس متوجه شد که صدایی از داخل دستگاه خود پرداز شنیده می شود. پلیس پس از تلاش فراوان توانست این فرد را از دستگاه خود پرداز نجات دهد.

فرد محبوس که نام او فاش نشده است، یکی از تعمیر کاران دستگاه های خود پرداز های جدید است که برای نصب قفل الکترونیکی در دستگاه خود پرداز به داخل اتاقک خود پرداز رفته بود و در آنجا به خاطر درست عمل نکردن قفل دستگاه حبس شده بود. او توانسته بود از طریق یادداشتی به یکی از مراجعه کنندگان دستگاه خود پرداز خبر دهد که در آنجا گیر افتاده است و با تلاش پلیس نجات پیدا کند. دستگاه های ATM مدرن از سیستم قفل الکترونیکی جدیدی بهره می برند که ممکن است بر اثر استفاده نادرست به صورت خودکار قفل شود.

ارسال نظر