بررسی حرکت ذرات سطح خورشید با استفاده از IRIS ناسا

کلیک - خورشید و آنچه که بر روی سطح خورشید در حال رخ دادن است از جمله پدیده های طبیعی است که هنوز تا حد زیادی ناشناخته مانده است. یکی از نا شناخته ها در خصوص خورشید منشأ به وجود آمدن ذراتی به Spicule ها است.

بررسی حرکت ذرات سطح خورشید با استفاده از IRIS ناسا

بر روی سطح خورشید، معمولاً حرکت های کوتاه مدت و سریع ذرات مایع و یا گازها وجود دارد. این ذرات مایع بر روی سطح خورشید به Spiculeها مشهور هستند. در هر لحظه، بر روی سطح خورشید در حدود ۱۰ میلیون از این ذرات در حال حرکت هستند. هر کدام از این Spicule ها می تواند تا مسافتی در حدود ۹۶۰۰ کیلومتر حرکت کند که گاهی سرعت این رحمت به ۹۶ کیلومتر بر ثانیه نیز می رسد. چون مدت زمان ماندگاری و پایداری این ذرات بسیار محدود و چیزی بین ۵ تا ۶ دقیقه است، از این رو دانشمندان هنوز نتوانسته اند روند شکل گیری این ذرات را شناسایی نمایند.

ناسا در اقدامی برای شبیه سازی شکل گیری این ذرات که در حدود یک سال طول کشیده است از مدل های عددی که در طول بیش از ده سال برای آماده سازی آن ها زمان صرف شده است، استفاده کرده است. در این شبیه سازی سعی شده است تا منشأ به وجود آمدن Spicule ها بررسی و شبیه سازی شود.

مدل های کامپیوتری استفاده شده در این شبیه سازی حاکی از تقابل میان ذرات خنثی و باردار با میدان مغناطیسی اطراف خورشید است که منجر به شکل گیری Spiculeها شده است. در واقع این تقابل دارای اهمیت زیادی برای شکل گیری Spicule ها است. در اثر این تقابل و تعامل میان ذرات خنثی بر روی سطح خورشید و همچنین میدان مغناطیسی جریان مایع و گاز از روی سطح خورشید با سرعت بالایی به بالا پرتاب می شود و یا به قولی از روی سطح خورشید رانده می شود.

در مدل های استفاده شده در این شبیه سازی کامپیوتری از مشاهدات رابط تصویر برداری اسپکتوگراف ناسا معروف به IRIS و همچنین تلسکوپ خورشیدی ۱-meter سوئدی استفاده شده است.

جان مارتینز سیکورا، سرپرست این گروه مطالعاتی، در گزارش های خود به این نکته اشاره کرده است که معمولاً میدان مغناطیسی از جمله عوامل تأثیر گذار بر روی باردار شدن ذرات است. میدان مغناطیسی با این ذرات درگیر می شود و در واقع به نحوی نمی تواند هیچ حرکتی داشته باشد. اما وقتی ذرات خنثی در کنار این ذرات بار دار قرار می گیرند، میدان مغناطیسی آزادانه تر می تواند حرکت کند.

اما در این میان ذرات خنثی بر روی سطح خورشید تلاش می کنند تا به خود را به انرژی میدان مغناطیسی برسانند و بنابر این از روی سطح خورشید بلند می شوند که باعث آزاد شدن انرژی و پلاسما می شود. اصطکاک میان یون ها و ذرات خنثی باعث گرم شدن پلاسما در داخل و اطراف Spicule ها می شود.

نتایج این یافته ها و بررسی این مدل سازی ها نه تنها به درک بهتر دانشمندان از آنچه که بر روی سطح خورشید رخ می دهد و منشأ شکل گیری Spiculeها کمک می کند بلکه می تواند به عنوان سر آغازی برای تحقیقات بعدی در خصوص بررسی اتمسفر خورشید و نقش spiculeها در آن نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ارسال نظر