تخصیص ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌ تشویقی برای محققان نانو

کلیک - یکم تیر ماه سال جاری، ستاد توسعه فناوری نانو مبلغی معادل ۱۰ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال را به عنوان حمایت تشویقی به یک هزار و ۱۹۴ محقق پرداخت کرده است.

تخصیص ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌ تشویقی برای محققان نانو

این پرداختی مواردی مانند مقالات ISI تایید شده در تیر ماه سال ۱۳۹۵، دستاورد مقالات حاصل از پایان‌ نامه (فقط سهم دانشجو) تایید شده در مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۹۵، پروپوزال ارشد (سهم استاد و دانشجو) تایید شده در مهر ماه ۱۳۹۵، پروپوزال و پایان‌نامه دکتری (سهم استاد و دانشجو) تایید شده در مهر ماه ۱۳۹۵ بوده است.

موارد پرداختی را به تفکیک می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید:

ردیف نوع حمایت تعداد واریزی انجام شده مبلغ واریزی (ریال)
۱ مقاله ISI ۳۸۹ ۶،۲۸۳،۶۰۰،۰۰۰
۲ پروپوزال ارشد ۴۲۰ ۱،۶۶۳،۰۰۰،۰۰۰
۳ پروپزال و پایان نامه دکترا ۱۸۵ ۱،۲۱۲،۰۰۰،۰۰۰
۴ مقاله منتج از پایان نامه ۲۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع کل ۱۱۹۴ ۱۰،۱۵۸،۶۰۰،۰۰۰
ارسال نظر