درآمد بیشتر برنامه نویسانی که از Space به جای Tab استفاده می کنند

برنامه نویسانی که کد های خود را با استفاده از کاراکتر های فضای خالی space می نویسند در آمد بیشتری از برنامه نویسانی دارند که با استفاده از یک تب برنامه نویسی می کنند، در این مطلب به بررسی داده های ارزیابی شده این موضوع می پردازیم.

درآمد بیشتر برنامه نویسانی که از Space به جای Tab استفاده می کنند

کلیک -برنامه نویسانی که از کاراکتر های فضای خالی به جای تب برای برنامه نویسی استفاده می کنند در آمد بیشتری خواهند داشت. این واقعیت ساده با بررسی داده های خام به دست آمده از Stack Overflow's 2017 آشکار شده است. در این بررسی نظر سنجی از ۲۸۶۵۷ برنامه نویس به عمل آمده است و از این برنامه نویسان سؤال شده که از کاراکتر های فضای خالی برای برنامه نویسی استفاده می کنند و یا از تب. برنامه نویسانی که کد های خود را با استفاده از کاراکتر های فضای خالی می نویسند، در این نظر سنجی درصد بیشتری داشته و چیزی حدود ۴۱٫۸ درصد را تشکیل می دهند، این درحالی است که برنامه نویسانی که از تب برای کد نویسی استفاده می کنند ۴۰٫۷ درصد را تشکیل می دادند، سایر افراد نیز از ترکیبی از دو روش استفاده می کردند.

از میان پاسخ دهندگان چیزی برابر با ۱۲٫۴۲۶ نفر مخارج خود را از برنامه نویسی تأمین می کنند، در این میان برنامه نویسانی که از کاراکتر های فضای خالی برای کد نویسی استفاده می کنند درآمد بیشتری از برنامه نویسانی دارند که از تب برای برنامه نویسی استفاده می کنند.

تحلیل های بیشتری بر روی این نتیجه صورت گرفت و فرضیاتی مطرح شد، یکی از فرضیه ها، مطرح شدن اقلیم و درآمد بود، مطالعاتی صورت گرفت که آیا در محدوده مورد آزمایش قرار گرفته درآمد برنامه نویسان بالا است؟ شاید در بخش دیگر و یا حتی کشور دیگری در آمد برنامه نویسان کمتر و یا بیشتر از حد معمول باشد و یا حتی شاید در آمد برنامه نویسانی که از کاراکتر های فضای خالی استفاده می کنند کمتر از برنامه نویسانی باشد که از تب برای برنامه نویسی استفاده می‌کنند.

درآمد بیشتر در برنامه‌نویسی با استفاده از کاراکترهای فضای خالی به‌جای تب

این فرضیه در سطوح بالا و کلی به صورت عددی و علمی ثابت نشد ولی با نظر سنجی میان تعدادی از برنامه نویسان از شرکت معتبر این گروه تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که استفاده از کاراکتر های فضای خالی در کدنویسی باعث می شود تا در آمد برنامه نویس بالا تر رفته در مقابل آن برنامه نویسانی که از تب استفاده کرده اند درآمد کمتری داشته اند.

هنوز دلیل مشخص و علمی برای این موضوع مطرح نشده است، بسیاری از برنامه نویسان از تب در کد نویسی استفاده می کنند و بسیاری نیز از کاراکتر های فضای خالی یا space، هر دو روش جا افتاده و مناسب است، از نظر اقتصادی استفاده از کاراکتر های فضای خالی، اقتصادی تر خواهد بود.

درآمد بیشتر در برنامه‌نویسی با استفاده از کاراکترهای فضای خالی به‌جای تب

یکی از بحث های همیشگی در برنامه نویسی، استفاده از کاراکتر های فضای خالی و تب بوده است، در برخی از زبان ها، برنامه نویسان مجبور هستند تا از تب برای کد نویسی استفاده کنند و انتخابی ندارند.

کاراکتر های تب در چندین ستون دسته بندی می شوند، نیاز است تا چندین ستون کنارهم قرار گیرد تا یک داده تشکیل شود ولی در کد نویسی با استفاده از کاراکتر های فضای خالی تمام اطلاعات یک داده در یک ستون قرار می گیرد.

کاراکتر های فضای خالی در کد نویسی دارای مزایای زیادی هستند، یک فایل کد نویسی شده با تب ممکن است در هر سیستم عاملی به درستی اجرا نشود ولی کد نویسی با استفاده از کاراکتر های فضای خالی با اکثر سیستم عامل ها همخوانی دارد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که Overflow در تحقیقات نهایی خود به این نتیجه رسیده است که برنامه نویسانی که از کاراکتر های فضای خالی برای برنامه نویسی استفاده می کنند ۸٫۶ درصد درآمد بالاتری نسبت به برنامه نویسانی که از تب برای برنامه نویسی استفاده می کنند، دارندهنوز دلیل قانع کننده و ثابت شده ای برای این موضوع مطرح نشده است. البته دلایل بسیاری مطرح شده که یکی از آن ها، استفاده برنامه نویسان باتجربه از کاراکتر های فضای خالی بوده است که این مورد نیز ثابت شده نیست و در حد یک فرضیه مطرح شده است.

ارسال نظر