IBM نمونه اولیه ای از اولین پردازشگر کامپیوتر کوانتومی تجاری را رونمایی کرد

اولین پردازشگر ۱۶ بیت کوانتومی(کیوبیت)، باعث افزایش قدرت پردازش خواهد شد، در حالی که دومین پردازشگر ۲ برابر قوی تر است و به عنوان نمونه اولیه پردازشگر کوانتومی تجاری طراح شده است.

IBM نمونه اولیه ای از اولین پردازشگر کامپیوتر کوانتومی تجاری را رونمایی کرد

به گزارش کلیک ، گروه محققان با استقفاده از پردازشگر کوانتومی IBM ( کمپانی ساخت کامپیوتر) در طول یک سال به مجموعه داده های وسیع و صحیح دست یافتند. امروزه این شرکت توانمندی خود را با تولید نسل جدیدی از پردازشگرها بالا برده است. اولین پردازشگر ۱۶ بیت کوانتومی(کیوبیت)، باعث افزایش قدرت پردازش خواهد شد، در حالی که دومین پردازشگر ۲ برابر قوی تر است و به عنوان نمونه اولیه پردازشگر کوانتومی تجاری طراح شده است.

کامپوترهای کوانتومی با کمک علم مکانیک کوانتوم توانایی آن را دارند که در بعضی حالت ها به صورت تصاعدی، سریع تر و قدرتمند تر از کامپیوترهای کلاسیک عمل کند.

به طور مرسوم یک بیت دارای اطلاعات صفر یا یک می باشد، اما یک کیوبیت می تواند گاهی صفر، گاهی یک و یا در یک زمان هر دو راداشته باشد.

همچنان که کیوبیت های بیشتر به کامپیوتر اضافه می­شود این قابلیت به طور تصاعدی افزایش می یابد: دو بیت می تواند در چهار حالت وجود داشته باشد(۱۱، ۱۰، ۰۱، ۰۰)، اما دو کیوبیت می تواند این چهار حالت را در یک زمان نشان دهد. به عبارت دیگر، یک کامپیوتر کوانتومی می تواند همه این چهار حالت را به یکباره پردازش کند، در حای که یک کامپیوتر کلاسیک باید هر کدام را به ترتب انجام دهد. در نتیجه کامپیوترهای کوانتومی می توانند به خوبی از عهده مقادیر داده ها به طور همزمان برآید.

پردازشگر کوانتومی مرسوم IBM با ۵ کیوبیت ساخته شده است و در دسترس می باشد، این بدان معناست که این پردازشگر قدرت محاسبات معمولی با ۳۲ بیت را دارا می باشد. ۱۶ کیوبیت معادل ۶۵۵۳۶ بیت است، با وجود چنین پردازشگری امکان آزمایشات پیچیده تر توسط توسعه دهندگان و محققان وجود دارد.

دومی پردازشگر جدید دارای ۱۷ کیوبیت است که دو برابر قوی تر از پردازشگر ۱۶ کیوبیتی است، این پردازشگر قوی ترین پردازشگر کوانتومی است که با کمک پیشرفت ها و ساختار و مواد IBM ایجاد شده است. این وسیله به عنوان نمونه اولیه برای اولین سیستم های کامپیوتری کوانتومی تجاری طراحی شده است و می تواند به واسطه ابتکار عمل IBM در دسترس قرارگیرد. شرکت می تواند از این طرح برای توسعه کامپیوترهای کوانتومی کاربردی استفاده کند. در آینده، این کار می تواند زمینه ای برای ایجاد پردازشگرهای کوانتومی قوی تر ایجاد کند.

با ملاحظه پیشرفت های مهندسی شده امروزی، IBM پردازشگرهای آینده را با ۵۰ کیوبیت و یا کیوبیت های بیشتر مقیاس بندی خواهد کرد و قابلیت های محاسباتی فراتر از سیستم های کامپیوترهای کلاسیک امروزی را ایجاد خواهد کرد. این قابلیت توسط IBM به سیستم های کوانتومی ما هم خواهد رسید و سبب خواهد شد به کاربردهای و مرزهای جدید دست یابیم، که تقریبا می توان گفت چنین کاری با استفاده از کامپیوترهای کلاسیک دست نیافتنی است.

IBM برنامه دارد که از همه لحاظ در پردازشگرهای کامپیتری کوانتومی پیشرفت کند و آن ها را با یک استاندارد جدید به نام حجم کوانتومی متناسب کند. این ساختار نه تنها تعداد کیوبیت ها در یک سیستم بلکه کیفیت آن ها، چگونگی اتصال آن ها به یکدیگر و چگونگی بازگشت خطا را به حساب می آورد.

ارسال نظر