رویت پل بزرگ آهنربایی میان کهکشان ها

برای اولین بار دانشمندان شواهدی مبنی بر وجود یک میدان مغناطیسی با گستره بین کهکشانی پیدا کردند که در واقع این پیوند نزدیک ترین پیوند میان دو کهکشان است.

رویت پل بزرگ آهنربایی میان کهکشان ها

به گزارش کلیک ، پل مغناطیسی یک جریان عظیم گازی خنثی است که بین دو کهکشان قرار دارد و این فاصله چیزی برابر با ۷۵۰۰۰ سال نوری است. ابر های مغناطیسی بزرگ و کوچک است که محققان به وجود این ابر ها در فاصله میان دوکهکشان اظهار داشته اند. در واقع این میدان مغناطیسی عظیم پلی میان دو کهکشان است.

پژوهشگر جین کاچمارک از دانشگاه سیدنی بر این موضوع تاکید داشته است که این میدان های مغناطیسی بزرگ میان کهکشان ها وجود داشته اند و عمر آن ها کم نیست. در واقع نزدیک ترین همسایه کهکشانی ما، ابرهای بزرگ مغناطیسی هستند که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده هستند که با ما ۱۶۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ سال نوری فاصله دارند.

پل بزرگ آهنربایی میان کهکشان ها

محققان مدت ها در مورد پل های مغناطیسی تحقیق هایی کرده اند که این مسیر با یک یا چند ستاره مشخص شده است اما تا به حال تعداد کمی از این ابرهای مغناطیسی شناخته شده اند.

درواقع این ابر ها و پل های مغناطیسی محافظی برای زمین در برابر میدان های مغناطیسی است که هنوز تعداد کمی از این پل ها شناخته شده است. در واقع این پل ها چیزی شبیه به کابل های تلفنی هستند که دو کهکشان را به هم متصل می کنند.

برایان گانسلر، از محققان دانشگاه تورنتو اظهار دارد که در واقع این پل ها در همه جای آسمان قرار دارند و هنوز ما نتوانسته ایم که تمام این پل ها و قابلیت های آن ها را کشف کنیم. در واقع این میدان های مغناطیسی کیهانی تاثیراتی بر روی سازه های فضایی نیز دارند و بر روی سیگنال های رادیویی نیز تاثیر می گذارد. حتی در بسیاری از موارد این میدان ها بر روی امواج دریافتی هواپیما ها نیز تاثیر دارد.

در واقع این پل ها شبیه به بستری است که مسیر را برای امواج باز می کنند و باعث می شود که این امواج راحت تر و بهتر از یک مرکز به مرکز دیگر انتقال پیدا کنند. در کل می توان به این نکته اکتفا کرد که این ابر ها به عنوان نزدیک ترین همسایه های ما در کهکشان به حساب می آیند که حتی باعث می شود که ما بتوانیم به درک بهتری از کهکشان راه شیری نیز دست پیدا کنیم تا با استفاده از آن در حفاظت از محیط زیست قدم های خوبی برداریم.

ارسال نظر