آشنایی با مانیتور خم شونده Xeneon Flex 45WQHD240

نمی توانید بین خرید مانیتور تخت یا منحنی تصمیم بگیرید؟ Corsair ممکن است راه‌حلی برای حل مشکل شما  با Xeneon Flex 45WQHD240 داشته باشد؛ یک مانیتور بازی منعطف OLED که می‌توانید به معنای واقعی کلمه آن را با دست خم کنید.

آشنایی با مانیتور خم شونده Xeneon Flex 45WQHD240
حجم ویدیو: 869.51K | مدت زمان ویدیو: 00:00:12 | دانلود ویدیو
ارسال نظر