اشتباه سیستم شناسایی چهره و دستگیری مرد سیاهپوست در دیترویت

رسانه کلیک- فناوری شناسایی چهره در سیستم DataWorks Plus موجب دستگیری اشتباه فرد سیاه پوستی در دیترویت شده است. برای آگاهی از جزییات بیشتر با ما همراه باشید.

اشتباه سیستم شناسایی چهره و دستگیری مرد سیاهپوست در دیترویت

بسیاری از منتقدان درباره کاربرد فناوری شناسایی چهره توسط پلیس و احتمال سوگیری نژادی در دستگیری های اشتباهی هشدار داده اند. با این حال اخیرا چنین موردی برای یکی از شهروندان سیاه پوست دیترویت پیش آمده است. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (ACLU) به تازگی شکایتی را علیه پلیس دیترویت، به دلیل دستگیری غلط فرد سیاه پوستی به نام رابرت ویلیامز صادر کرده است. طی سرقت از یک ساعت فروشی، تصویری از فرد مظنون به وسیله دوربین نظارتی فروشگاه گرفته شده و به پلیس ایالت میشیگان فرستاده می شود.

پلیس میشیگان از سیستم شناسایی چهره DataWorks Plus استفاده کرده و تصویر ارسال شده را با پایگاه داده جوازهای رانندگی خود مقایسه می کند. اما به اشتباه، تصویر جواز رانندگی رابرت ویلیامز را با تصویر ارسال شده تطابق می دهد. پلیس تصویر ویلیامز را به صاحب مغازه نشان داده، و علیرغم اینکه او هرگز چهره ویلیام را ندیده بود، اما نهایتا ویلیامز بیچاره به عنوان مظنون اصلی پیش روی همسر و دو دختر کوچکش دستگیر می شود. با این حال پس از بررسی های مختلف و تناقض های موجود در پرونده، شک پلیس به صحت سیستم DataWorks بیشتر شده و پس از 30 ساعت، رابرت ویلیامز آزاد می شود.

اتحادیه ACLU اظهار داشته که سیستم DataWorks قادر به تمایز افراد سیاه پوست نیست. در واقع کل سیستم توسط مأموران و به شیوه ای نامعتبر آموزش یافته است. ویلیامز در این باره اظهار کرده که حتی اگر سیستم شناسایی چهره دارای حداکثر دقت باشد، اما باز هم در مورد این فناوری نگران است. او نمی خواهد که چهره دخترانش وارد این پایگاه داده نامعتبر شده و در آینده با چنین مشکلی مواجه شوند.

طبق گزارش ACLU، پرونده رابرت ویلیامز، اولین مورد دستگیری اشتباه در ایالات متحده با استفاده از فناوری شناسایی چهره به شمار می آید.

این دستگیری تا حدی به سبب خطای انسانی صورت گرفته است. با این حال، نباید خطرات ناشی از کاربرد فناوری شناسایی چهره را نادیده گرفت. مقامات به حدی مشتاق استفاده از این فناوری هستند که دقت آن را به طور معتبر مورد سنجش قرار نمی دهند. ویلیامز حتی نزدیک صحنه جرم نیز نبود، اما به نظر نمی رسد که پلیس این واقعیت را پذیرفته باشد. در هر صورت، ACLU این قضیه را دلیل دیگری برای ممنوعیت کاربرد شناسایی چهره در شهرها می داند و بارها به طور قانونی از مجریان پلیس برای استفاده از این فناوری شکایت کرده است.

ارسال نظر