رصد اعتراضات آمریکا از فضا

رسانه کلیک - پس از تغییر نام خیابان مقابل کاخ سفید در حمایت از معترضان آمریکا، یک ماهواره تصویر این خیابان را به ثبت رساند.

رصد اعتراضات آمریکا از فضا

با افزایش اعتراضات آمریکا، شهردار واشنگتن که یک دموکرات است با رونمایی از یک نقاشی در کف خیابان منتهی به کاخ سفید، از تغییر نام خیابان مقابل کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا خبر داد. وی در حمایت از این تظاهرات، نام این خیابان را به «زندگی سیاه‌پوستان مهم است» (Black Lives Matter) تغییر داده است.

حال، شرکت Planet که از زمین تصویربرداری انجام می‌دهد، پیام «زندگی سیاه‌پوستان مهم است» را با استفاده از یکی از ماهواره‌های خود به ثبت رسانده است. از آغاز اعتراضات در آمریکا،‌ این خیابان محل تجمع معترضان علیه نژادپرستی بوده است.

اعتراضات آمریکا

شرکت Planet با اشتراک‌گذاری این تصویر در توئیتر خود از معترضان حمایت کرد و گفت: «تبعیض در این دنیا جایی ندارد». این شرکت در پیامی نوشت: «ما از جامعه سیاه‌‌پوستان و همه افراد با هر رنگ پوستی که صدای اعتراض آن‌ها شنیده نمی‌شود، حمایت می‌کنیم.»

شرکت Planet از برخورد مساوی و برابر با همه مردم حمایت می‌کند و خطاب به آمریکایی‌ها گفته که همه باید بایستیم و راجع به عدالت اجتماعی صحبت کنیم. این شرکت بیش از ۳۵۰ ماهواره تصویربرداری از زمین را در مدار مستقر کرده است. ماهواره‌ای که تصویر خیابان «زندگی سیاه‌پوستان مهم است» را ثبت کرده، اسکای‌ست (SkySat) نام دارد.

ارسال نظر