کمپانی تسلا تولیدات کارخانه فرمونت را به دلیل شیوع کرونا متوقف می کند

رسانه کلیک – به استناد اخبار اخیر، به نظر می رسد کمپانی تسلا باید تولیدات کارخانه فرمونت را همچون بسیاری از کسب و کارهای غیر ضروری دیگر در حال حاضر متوقف کند.

کمپانی تسلا تولیدات کارخانه فرمونت را به دلیل شیوع کرونا متوقف می کند

تا دیروز به نظر می رسید که کارخانه کمپانی تسلا در فرمونت کالیفرنیا ، علی رغم این که در یکی از ایالت های کالیفرنیا قرار دارد، تحت شرایط خاصی باز خواهد ماند. با این حال، امروز یکی از سخنگویان ایالت آلمادا حرف هایی درست برعکس این ادعا زد. این کارخانه غیر ضروری تشخیص داده شده و همچون سایر کسب و کارهای غیر ضروری در آن منطقه، باید تمام فعالیت های خود به جز فعالیت های بسیار جزئی را متوقف کند.

در اصل، به استناد مصاحبه های سخنگویان آلمادا، این ایالت در ابتدا کمپانی تسلا را یم کسب و کار ضروری نشخیص داده بود. اما زمانی که از آن ها سوال شد که تحت این شرایط که ویروسی در تمامی جهان همه گیر شده، فعالیت کدام کارخانه اتومبیل سازی ضروری است، آن ها نتوانستد پاسخ مناسبی به این سوال بدهند.

این کارخانه بیش از 10 هزار کارمند دارد و به استناد گزارش های معتبر تا پایان ماه دسامبر، هر ساله حدود 415 هزار وسیله نقلیه برقی تولید می کرد. این شرایط قرنطینه و توقف کار درست در زمانی آغاز شده که تسلا مشغول انجام کارهای نهایی مدل Y خود و گرفتن سفارش بیشتر برای تولید بیشتری از این محصول بود. با این همه، شیوع بیماری کرونا موجب شد که این کارخانه 2 میلیارد دلاری بسیار عظیم مجبور باشد به مدت 10 روز تعطیل باشد.

تحت نظارت و دستورات مقامات آلمادا، تسلا می تواند فعالیت های بسیار جزئی خود همچون تامین امنیت و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را انجام دهد. همچنین گفته شده که عمل کردن بر خلاف این مقررات جدید با جریمه های سنگینی رو به رو خواهد شد.

پیش از آن که مقامات آلمادا کسب و کار تسلا را غیر ضروری تشخیص دهند، ایلان ماسک به کارمندان خود گفته بود که در صورتی که احساس مریضی یا نارضایتی می کنند، مجبور نیستند سر کار حاضر شوند. ایلان ماسک همچنین گفته بود که خودش تحت هر شرایطی سر کار حاضر می شود. البته که تسلا تنها کارخانه ای نیست که به دلیل شیوع بیماری کرونا از کار خود باز می ماند. در ماه گذشته نیز کمپانی اپل اظهار داشت که تولیداتش به سبب شیوع این بیماری تحت تاثیر قرار گرفته است.

ارسال نظر