امکان صحبت با حیوانات از طریق هوش مصنوعی

سازمانی واقع در کالیفرنیا تصمیم دارد تا با استفاده از هوش مصنوعی ارتباطات موجود در دنیای حیوانات را رمزگشایی کند و به یکی از خیال‌انگیزترین خواسته‌های بشر یعنی صحبت با حیوانات جامه عمل بپوشاند؛ پروژه‌ای که ظاهرا با تردید شماری از دانشمندان نیز همراه شده است.

امکان صحبت با حیوانات از طریق هوش مصنوعی

امکان صحبت با حیوانات از طریق هوش مصنوعی

قبل از بررسی این پروژه جالب توجه، ابتدا دو دلفین را مدنظر قرار دهید که پس از مشاهده دو حرکت دست از سوی مربی‌شان به معانی «با یکدیگر» و «خلق کردن» زیر آب می‌روند و پس از رد و بدل کردن اصواتی به سطح آب بازمی‌گردند و حرکت جدیدی را انجام می‌دهند.

به گفته «ازا رسکین» این نمونه تعاملی دلفین‌ها اثبات نمی‌کند که زبانی در این بین وجود دارد، اما قطعا روی این مورد تاکید دارد که اگر دلفین‌ها به یک متد غنی و نمادین از ارتباط دسترسی داشته باشند، صحبت کردن با آنها بسیار ساده‌تر خواهد بود.

گفتنی است که رسکین مدیر و یکی از موسسان «پروژه گونه‌های زمین» (ESP) است. این گروه غیرانتفاعی هدف بلندپروازانه‌ای دارد: رمزگشایی ارتباطات غیر انسانی با به کارگیری نوعی از هوش مصنوعی که «یادگیری ماشین» نام دارد.

این سازمان طی سال 2017 و با کمک‌های مالی افرادی نظیر «رید هافمن»، یکی از موسسان لینکدین تاسیس شد و نخستین مقاله علمی آن نیز در دسامبر گذشته منتشر شد

ارسال نظر