قیمت هر گیگابیت اینترنت تا هزارتومان افزایش می یابد

براساس اعلام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صورت تصویب بندی در بودجه سال ۹۶ کشور، قیمت هر گیگابیت اینترنت تا هزارتومان افزایش می یابد.

قیمت هر گیگابیت اینترنت تا هزارتومان افزایش می یابد

به گزارش کلیک، سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت: افزایش تعرفه اینترنت در بودجه به کندشدن سرعت توسعه درکشور منتهی می شود.

وی با تاکید بر لزوم تسهیل در دسترسی مردم به اینترنت گفت: در یکی از بندهای الحاقی لایحه بودجه سال ۹۶ مصوب درکمیسیون تلفیق بودجه، به ازای فروش هر مگابیت اینترنت مبلغ ۱۰ ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به وزارت بهداشت ارایه می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه مصوب درکمیسیون تلفیق مقرر شده است میزان پول اخذ شده از افزایش هزینه اینترنت که به حساب وزارت بهداشت واریز می شود برای اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای با ۵ هزار نفر جمعیت و همچنین پرداخت هزینه هایی بیماران صعب العلاج صرف شود.

موسوی گفت: پرداخت هزینه های بیماران صعب العلاج و خرید تجهیزات برای مراکزدرمانی اقدام مثبتی است؛ اما نباید منابع آن از محل افزایش قیمت اینترنت حاصل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: افزایش قیمت اینترنت در شرایطی که سرعت اینترنت درکشور درمقایسه با سایرکشورها پایین است، غیرمنطقی است.
موسوی گفت: افزایش تعرفه اینترنت در بودجه به کند شدن سرعت توسعه کشور منتهی می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآو رشد: افزایش قیمت اینترنت توسعه بسیاری از بخش های کشور مانند بخش های پژوهشی را با مشکل روبه رو می کند؛ بنابراین بنده و برخی همکاران پیشنهاد حذف این بند الحاقی را در زمان بررسی بودجه ارایه خواهیم داد.

ارسال نظر