قبض های تلفن ثابت چگونه محاسبه می شود؟

به نظرتان قبض های تلفن ثابت چگونه محاسبه می شود؟ آیا تا به حال به آن فکر کرده اید؟ در صورتی که کنجکاو دانستن این موضوع هستید ادامه مطلب را بخوانید.

قبض های تلفن ثابت چگونه محاسبه می شود؟

به گزارش کلیک ، اگر مروری بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کنیم تاحدی می توانیم از نحوه محاسبه قبوض تلفن ثابت مطلع شویم.

در گذشته محاسبه مبلغ قبض‌ های تلفن بر اساس پالس صورت می ‌گرفت و برای استان ‌ها و شهرهای مختلف تعرفه ‌هایی مجزا وجود داشت که اطلاع یافتن از تعرفه تمامی استان ‌ها دشواری‌ های خاص خود را به همراه داشت. اکنون مدتی است این شیوه محاسبه منسوخ شده و به منظور ساده سازی فرآیند محاسبه مبلغ قبض ‌های تلفن تعرفه ‌هایی جدید اعمال شده است.

بر این اساس با اجرای طرح هم ‌کدسازی شماره‌ ها قرار بر آن شده است که کلیه مکالمات ثابت به ثابت درون استانی با یک تعرفه واحد و تمامی مکالمات بین استانی نیز تنها با یک تعرفه محاسبه شوند.

بدین ترتیب هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی ۴۵ ریال، هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی ۳۳۰ ریال و هر دقیقه مکالمه ثابت به همراه معادل ۶۲۵ ریال در قبوض محاسبه می ‌شوند.

محاسبه کارکرد مشترکان برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود.

همچنین علاوه بر مبالغ مربوط به مکالمه رقمی نیز به عنوان آبونمان برای تلفن‌ های ثابت لحاظ می‌ شود که محاسبه آبونمان نیز به نوعی بر اساس کارکرد خط صورت می‌ گیرد بدین ترتیب که در مجموع چند سطع تعرفه‌ ای به عنوان آبونمان ثابت در نظر گرفته شده که در این زمینه حتی اگر مشترک هیچگونه استفاده ‌ای از تلفن خود نداشته باشد هم این ارقام لحاظ می ‌شود.

این رقم برای شهر های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز و شیراز ماهیانه معادل ۳۶۰۰ ریال بوده و در سایر شهر های مرکز استان با رقمی معادل ۳۰۰۰ ریال محاسبه می ‌شود. شهرهای مختلف غیر از مراکز استان ها نیز ملزم به پرداخت ابونمانی معادل ۲۱۰۰ ریال می ‌شوند و بخش‌ها و به روستاها نیز آبونمانی ۱۰۰۰ ریالی تعلق می ‌گیرد.

آبونمان متغیر نیز بر اساس کارکرد خط در نظر گرفته می‌شود که در این خصوص در صورتی که کارکرد خط در شهرهای بزرگ اشاره شده تا ۱۰۰۰ تومان باشد آبونمان متغیر معادل ۲۴۰۰ ریال، در مراکز استانی معادل ۲۰۰۰ ریال، در شهرهای مختلف ۱۹۰۰ ریال و در روستاها رایگان تلقی می شود.

در کارکردهای بین هزار تا ۱۰ هزار تومان نیز این رقم برای شهرهای بزرگ ۵۴۰۰ ریال، مراکز استان ها ۵۰۰۰ ریال، سایر شهرها ۳۹۰۰ ریال و برای روستاها بدون هزینه لحاظ می ‌شود.

همچنین در صورتی که کارکرد خط بیش از ۱۰ هزار تومان باشد، آبونمان متغیر برای شهرهای بزرگ معادل ۸۴۰۰ ریال، برای مراکز استانی به نرخ ۷۰۰۰ ریال و برای سایر شهرها ۴۹۰۰ ریال محاسبه می گردد.

نکته دیگر آنکه بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مخابرات مجاز است رقمی را به عنوان حداقل کارکرد برای تمامی خطوط تلفن ثابت لحاظ کند، بدین ترتیب حتی اگر مشترک هیچگونه استفاده‌ ای از خط خود نداشته باشد هم ملزم به پرداخت این رقم در قبض خود خواهد شد.

حداقل کارکرد هر خط تلفن ثابت در روستاها به صورت ماهانه به میزان ۲۰۰ دقیقه (درون استانی) معادل ۹۰۰۰ ریال و برای سایر مشترکین ۳۳۰ دقیقه (درون استانی) معادل ۱۴۸۵۰ ریال تعیین و محاسبه می شود.

ارسال نظر