تازه‌ترین خبرها از وضعیت پاساژ علاالدین

شورای شهر مصرانه پیگیر تخریب طبقه اضافی این پاساژ است و حکم تخریب امشب و فردا اجرا می شود.

تازه‌ترین خبرها از وضعیت پاساژ علاالدین

به گزارش کلیک، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران درباره تخریب پاساژ علاالدین گفت: دو سال است که دستور تخریب صادر شده است. از مشاور هم استفاده شده، سازمان مهندسی هم تایید کرده است اما برای تخریب مقاومت صورت گرفته است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: امروز در جلسه ای که برای تخریب داشتیم گفته شد که اگر تخریب صورت گیرد طبقات پایین که بالا قرار گرفته است اگر تخریب شود طبقات پایین‌تر از خدمات بازمی‌مانیم.

چمران ادامه داد: تعدادی مغازه تجاری اطراف تخریب شده است و در خواست کرده‌ایم که ادامه تخریب انجام شود و ظرف امشب و فردا باید حکم تخریب برسد تا تخریب طبقه اضافی انجام شود.

وی توضیح داد: شورای شهرمصرانه پیگیر است که تخریب هرچه سریعتر صورت گیرد اما در حال حاضر صاحب ساختمان برای تخریب مقاومت می‌کند اما تاکید شورای شهر بر این است که قانون باید اجرا شود.

نصرالله آبادیان، شهردار منطقه ۱۱ نیز بیان کرد: در اجرای ماده ۱۰۰ که به تایید قوه قضائیه نیز رسید، تخریب مازاد ساختمان در دست اجرا بود که بعد قرار شد جلسه شورای تامین تشکیل شود که این جلسه نیز برگزار شد و آمادگی کامل برای تخریب وجود دارد.

ارسال نظر