تماشا کنید؛ از مراقب باطری های لیتیوم یونی باشید تا نظریه بوجود آمدن جهان از سیاه چاله ها

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

تماشا کنید؛ از مراقب باطری های لیتیوم یونی باشید تا نظریه بوجود آمدن جهان از سیاه چاله ها

از باطریهای لیتیوم یونی خطرناک، بوجود آمدن جهان از سیاه چاله ها ، ضعف در تعویض قطعات گوشی گوگل و اتباطی بین میان اشتها و میزان کالری نیست را امروز در سی و سومین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه را سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.

حجم ویدیو: 11.31M | مدت زمان ویدیو: 00:02:08 | دانلود ویدیو
ارسال نظر