محمد جواد ظریف، مهمان ویژه نمایشگاه تراکنش

برای کسب اطلاعات بیشتر از این رویداد می توانید به وب سایت  http://www.itefaba.com/fa مراجعه فرمائید .

محمد جواد ظریف، مهمان ویژه نمایشگاه تراکنش

به گزارش کلیک، محمدمراد بیات، دبیر رویداد تراکنش ایران، که پیش از این از همراهی و همگامی رویداد تراکنش ایران با فضای پسابرجام برای رسانه‌ها سخن گفته بود، اعلام کرد هماهنگی‌ها برای حضور و سخنرانی دکتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه‌ی ایران و مهم ترین مسئول اجرایی برجام، در مراسم افتتاحیه‌ی رویداد تراکنش ایران انجام شده است.
با توجه به این خبر، می‌توان گفت این رویداد به یکی دیگر از اهداف خود، که استفاده‌ حداکثری از فضای پسابرجام بوده بسیار نزدیک شده، و حضور دکتر ظریف در این مراسم، به معنای اهمیتی است که دستگاه دیپلماسی کشور، برای روابط اقتصادی و بانکی ایران و فضای بین‌المللی قائل است و تا چه حد به بخش خصوصی، برای پیش‌برد این روابط اتکا دارد.
حضور دکتر ظریف و دیگر دولتمردان، این پیام را برای کنشگران بین‌المللی نیز خواهد داشت که دولت ایران، با آغوش باز از همکاری‌های متنوع در حوزه‌ی صنایع بانکی و پرداخت، به شرط حفظ استقلال، امنیت داده‌ها و عزت ملی خود، استقبال خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از این رویداد می توانید به وب سایت http://www.itefaba.com/fa مراجعه فرمائید .

گفتنی است این رویداد از ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ در نمایشگاه های دائمی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو آغاز و تا ۱۳ آبان ماه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت .

ارسال نظر