تماشا کنید؛ از حمله سایبری برای قطع اینترنت جهان تا ۵۰ ثانیه قبل از فرود در مریخ

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

از فضا پیما جونو در حالت Safe Mode، توضیح دیگری برای شکل گیری منظومه خورشیدی ، ۵۰ ثانیه قبل از فرود در مریخ و اینترت جهان تا مرز فرو پاشی رفت را امروز در سی و مین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه یکشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.

ارسال نظر