تلفن ثابت دیگری در راه است

ممکن است شیراز به عنوان نقطه پایلوت این سرمایه‌گذاری معرفی شود و در آن صورت به سمت تبدیل کافوهای مسی به فیبرنوری می‌رویم.

تلفن ثابت دیگری در راه است

به گزارش کلیک، بابک تراکمه، عضو هیات مدیره مخابرات، گفت: ما در گوشه‌ای از فعالیت‌های خود با FCPها رقابت داریم، برای تشکیل FCPها معمولا چند شرکت در قالب کنسرسیوم اقدام کردند که همین موضوع باعث ایجاد قدرت آنها شد.
تراکمه افز.ود: FCP برای مخابرات مزیت هایی دارد؛ یکی ایجاد رقابت و پیشرفت ما در این زمینه و دیگری کشف بخش های مغفول مانده بازار تاکنون است. از طرفی این شرکت‌ها می‌توانند مشتری تجاری ما باشند و با آنها تجارت B2B داشته باشیم و همه با هم بازار گسترده‌تری ایجاد کنیم.
این عضو هیات مدیره مخابرات بیان کرد: حضور رقیب از نرخ ارائه خدمات هم می‌کاهد، تفاوت ما و شرکت های FCP در سبد محصول خدمات مشخص می‌شود و هر جا بتوانند شبکه‌سازی کنند، برای ما به عنوان یک اپراتور خوشایند خواهد بود و می‌توانیم برویم در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنیم.
وی تاکید کرد: امکانات پایه‌ای بدون محدودیت و پایان ناپذیر نیست، مخابرات یکسری امکانات پایه‌ای را ایجاد کرده و هر شرکتی این توانایی را در خود احساس می‌کند که قادر به ارائه خدمات بهتر است، حاضر به ظرفیت سازی جدید هستیم که این موضوع هم باعث جذب سرمایه تمام فعالان بخش می‌شود.

تراکمه اظهار داشت: ممکن است شیراز به عنوان نقطه پایلوت این سرمایه‌گذاری معرفی شود و در آن صورت به سمت تبدیل کافوهای مسی به فیبرنوری می‌رویم.
این عضو هیات مدیره مخابرات ایران همچنین اشاره‌ای به قرارداد ارائه خدمات تلفن ثابت به شرکت شاتل در شیراز داشت و گفت: اولین FCP که برای ارائه خدمات ثابتش به مخابرات درخواست داد شاتل بود که در دو سه ماه اخیر مقدمات ارائه آن فراهم شد. آمادگی داریم با سایر شرکت‌های دارنده پروانه ارتباطات ثابت هم وارد مذاکره شویم.

ارسال نظر