«سار» تابستان برگزار شد

دومین رویداد فصلی سار دیروز توسط موزه علوم و فناوری برگزار شد.

«سار» تابستان برگزار شد

به گزارش کلیک، دومین رویداد فصلی سار (سخنگاه اندیشه‌های راهبر) که به همت موزه علوم و فناوری با عنوان «سخنگاه اندیشه‌های راهبر» راه اندازی شده، دیروز در کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این رویداد، دکتر کارن ابری‌نیا، رئیس مرکز طراحی و ساخت خودروی خورشیدی «غزال ایرانی» در دانشگاه تهران، دکتر فرشید چینی، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، دکتر مراد کریم‌پور، استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران، دکتر علی رضایی یزدی، پژوهشگر در دانشگاه استون و عضو انجمن نوآوری لندن، محمد نجفی، بنیانگذار رویدادهای بیست تا سی، گلرخ بحری، بنیانگذار وب‌سایت مهربانه، احمدعلی فرهودی، پژوهشگر فناوری و مدیرعامل سباصل و سمیرا داورفرا، هنرمند و مدیرعامل موسسه هنری نیار سخنرانی کردند.

دکتر کارن ابری‌نیا به معرفی خودروی خورشیدی غزال ایرانی و سیر پیشرفت آن از سال ۸۳ تا ساخت غزال ایرانی۳ در سال ۹۵ پرداخت. این استاد دانشگاه هم‌چنین تورهایی را که این خودرو در کشورهای مختلف در آن‌ها شرکت کرده بود، به حضار معرفی کرد.

این خودروی خورشیدی در تیرماه سال جاری تور دریای خزر تا خلیج فارس خود را با هدف ترویج استفاده از سوخت پاک و معرفی آن به مردم، انجام داده بود.

ارسال نظر