پیگیری عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی

سامانه پیامکی ۸۰۰ و کد دستوری *۸۰۰# دو روش پیشنهادی به کاربران برای لغو پیامک های تبلیغاتی است که مدتی است راه اندازی شده اند.

پیگیری عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی

به گزارش کلیک، پس از گذشت چند ماه از اجرای این طرح، برخی کاربران همچنان معتقدند که این روش برای حذف پیامک های تبلیغاتی ناکارآمد است و باز هم ناخواسته پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند.

علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص گفت: در صورت درخواست مشترک برای لغو پیامک تبلیغاتی به جرات می گوییم که دیگر امکان ارسال پیامک های تبلیغاتی از سامانه اپراتورهای موبایل وجود ندارد و در صورتی که مشترکی مدعی است که این پیامک ها را از سرشماره های پیامکی، دریافت می کند آن را اعلام کند.

عمیدیان اعلام کرد: امکان شکایت به عدم لغو پیامک های تبلیغاتی برای مشترکان موبایل وجود دارد، در این زمینه ما پیگیر شکایت و درخواست مشترکان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی هستیم.

وی مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت پیامک های تبلیغاتی را مربوط به ارسال کننده شخصی عنوان کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: در صورت درخواست لغو پیامک تبلیغاتی، از نظر فنی امکان ارسال این پیامک های تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل وجود ندارد. ضمن اینکه با ارسال کنندگان شخصی پیامک های تبلیغاتی برخورد می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، از مشترکان موبایل خواست در صورت مشاهده این موارد، موضوع را از طریق شکایت به سامانه ۱۹۵ اطلاع دهند تا بلافاصله با ارسال کننده پیامک برخورد قاطع صورت گیرد.

ارسال نظر